viagbei2013 (Mobile)TREEE Education

Binnen de energienetwerkbedrijven en gasnetbeheerders is door Netbeheer Nederland een eenduidige regelgeving ontwikkeld die leidt tot transparantie voor iedereen die werkzaamheden verricht op of aan elektriciteitsdistributienetten en gasvoorzieningsystemen.

 • Werkt uitsluitend met opleiders die binnen deze regelgeving werken en gecertificeerd zijn;

 • Verzorgt de trainingen zowel in company als vanuit ons opleidingscentrum te Venray;

 • Is specialist in veiligheidstrainingen BEI en VIAG.

 

Training BEI 2013

BEI staat voor Bedrijfsvoering Elektrische Installaties en is met de bijbehorende Veiligheid Werk Instructies (VWI’s) van toepassing op laag-, midden- en hoogspanningsdistributienetten en systemen van de energienetwerkbedrijven.

 

Veiligheidstraining VIAG 2013

VIAG staat voor Veiligheid Instructie Aardgas en is met de bijhorende Veiligheid Werk Instructies (VWI’s) van toepassing op:

 • werkzaamheden aan, met of nabij gasvoorzieningsystemen die in opdracht van de gasnetbeheerders worden uitgevoerd

 • systemen die in beheer en/of onderhoud zijn van of bij gasnetbeheerders.

Het specifieke toepassingsgebied betreft lagedruknetten met een gasdruk tot en met 200mbar en hogedruknetten van 200mbar tot en met 8 bar.

Zowel in de BEI als de VIAG trainingen worden, binnen hun eigen disciplines, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Aanwijzingsstructuur van installatieverantwoordelijke tot leek

 • Bedieningshandelingen

 • WEB niveaus in relatie met de aanwijzing

 • Veiligheid Werk Instructies (de opbouw)

 • Arbowet

 • Werkplek

 • PBM’s

 • Uitvoeringsplannen en opdrachtverstrekking

 • Toepassingsgebied

 • Gevarenzone

 

Examinering

Voor de BEI én de VIAG worden de examens voor certificering afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Naast een theorie-examen zal, afhankelijk van het soort aanwijzing, ook een praktijktoets deel uit kunnen maken van het examen.

TREEE kan zorgen voor zowel een praktijktraining, het inregelen van examens als voor het gehele certificeringtraject.

 

Trainingen op maat

Naast onze standaardtrainingen BEI en VIAG is het ook mogelijk een training op maat te verzorgen. Denk hierbij aan:

 • opfris cursussen

 • training voor medewerkers met leerproblemen

 • training voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld complete opleiding monteurs voor de aanwijzing VOP meters in het kader van het project “uitrol slimme meters”.

Terug naar pagina opdrachtgever.

Terug naar pagina collega.

Comments are closed.