TREEE excellent in Education VIAG

Naast detachering en werving & selectie is TREEE in staat om uw tijdelijke, toekomstige of huidige medewerkers te trainen, te coachen en op te leiden binnen de wereld van de energie distributie techniek.

Binnen de Gasnetbeheerders is door Netbeheer Nederland een eenduidige regelgeving ontwikkeld die leid tot transparantie voor iedereen die werkzaamheden verricht op- en aan gasvoorzieningsystemen.

Training VIAG 2013

Regelgeving met betrekking tot de werkzaamheden aan, met of nabij gasvoorzieningsystemen die in opdracht van de gasnetbeheerders worden uitgevoerd, alsmede systemen die in beheer en/of onderhoud zijn van of bij gasnetbeheerders zijn ondergebracht in de Veiligheid Instructie Aardgas (VIAG) en de bijbehorende Veiligheid Werk Instructies (VWI’s). Het specifieke toepassinggebied betreft lagedruknetten met een gasdruk t/m 200mbar en hogedruknetten groter dan 200mbar tot en met 8 bar.

In de VIAG trainingen zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Aanwijzingsstructuur van Installatieverantwoordelijke tot leek;

  • Bedieningshandelingen;

  • WEB niveau’s in relatie met de aanwijzing;

  • Veiligheid Werk Instructies (de opbouw);

  • Arbowet;

  • Werkplek;

  • PBM’s;

  • Uitvoeringsplannen en Opdrachtverstrekking;

  • Toepassingsgebied;

  • Gevaren zone.

Wij kunnen trainingen zowel in compagnie verzorgen als vanuit ons opleidingscentrum te Venray.

Examinering

Voor de VIAG worden de examens voor certificering afgenomen door een onafhankelijk examen bureau.

Naast een theorie examen zal afhankelijk van het soort aanwijzing ook een praktijktoets deel uitmaken van het examen. Voor zowel een eventuele praktijk training, het inregelen van examens als het certificering traject willen wij u graag faciliteren.

Training op maat

Naast onze standaard training is het ook mogelijk een training op maat te verzorgen.

Denk hieraan aan opfris cursussen, training voor medewerkers met leerproblemen. Training voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld complete opleiding monteurs voor de aanwijzing VOP meters in het kader van het project “uitrol slimme meters”.

Comments are closed.